Med et dashbordkamera kan du forbedre prestasjonene dine, øke sikkerheten og dokumentere opplevelsene dine som motorsportentusiast.

Bedre sikkerhet og økt prestasjon

Du kan bruke et dashbordkamera til å registrere kjøringen din og analysere opptakene i etterkant. Dermed kan du bedre forstå banen eller løypa du kjører, og slik bedre dine løpsstrategier. Mange av kameraene kan også registrere kjøreadferd, som hastighet og akselerasjon. Totalt sett vil du med et dashbordkamera få et godt og bredt grunnlag for å gjøre omfattende analyser av egen kjøring og effektivisere treningen din.

Du kan også øke din egen sikkerhet gjennom opptakene, ved å identifisere potensielle sikkerhetsfarer der du kjører. I tillegg vil kanskje et dashbordkamera være avskrekkende mot hensynsløs kjøring og fremme ansvarlig kjøring.

Oftere brukt i forsikringssaker

Den første fordelen et dashbordkamera kan gi deg, er i tilfeller der du er innblandet i ulykker eller andre farlige hendelser. Da kan et dashbordkamera vise hva som skjedde, hvem som var skyld i det og omfanget av skaden. Dette kan være spesielt nyttig i situasjoner der det er uenighet om hvem som er ansvarlig for ulykken. Bilder fra dashbordkameraer blir oftere brukt som bevis i forsikringssaker.

Ønsker du å finne et dashbordkamera med én gang, kan du handle i en webbbutikk.